Családmodell

A család az a közeg, ahol az egyén felszabadultan, kreatívan, félelem nélkül tud létezni, alkotni. Ebben a közegben nyugszik meg és töltődik fel, ez a biztonságot nyújtó háttér.

Beszélni fogunk az egyes családi hagyományokról, szokásokról, a helyes szerepekről és munkamegosztásról a családban. Felismerjük családi értékeinket, családi rendszerünket, és megtanuljuk a harmonikus családszervezést.

Kitérünk a családot érintő konfliktusokra és azok megoldási módjaira (gyermek helye a családban).